Bakalářské práce a zdroje

Bibliografické záznamy, bez kterých se žádná bakalářská práce neobejde, mají ustálená pravidla své tvorby. Jisté rozdíly sice vyplývají z toho, která metoda citování bude během tvorby použita, základní povinné údaje  jsou však povětšinou stejné.
Seznam použitých pramenů v závěru bakalářské práce může obsahovat celou řadu původem odlišných zdrojů. Může jít o tradiční tištěné dokumenty, tedy nejrůznější monografie, články zveřejněné v periodikách, příspěvky do sborníků, učební texty, encyklopedie a podobně. Stejně tak ovšem mohou být použity materiály dostupné elektronickou cestou, obvykle zpřístupněné na internetu.
Trendem posledních let je obrovský nárůst počtu zdrojů, které mají stále svoji původní tradiční podobu, díky své nové digitální formě jsou však  dostupné i elektronickou cestou. Často nebývá problémem vyhledat si jedinečné, originální texty, které se v tradiční tištěné podobě zachovaly jen v několika málo exemplářích, a z tohoto důvodu byly dostupné pouze úzkému kruhu badatelů. Není již nutné cestovat do jednoho konkrétního archivu, který uvedeným dokumentem disponuje, složitě se zde objednávat, a mít potřebný zdroj k dispozici jen určitý přesně vymezený čas.
Postup digitalizace je v některých zemích rychlejší, jinde pomalejší. Výhodu v tomto směru tedy mají bezpochyby autoři těch bakalářských prací, kteří mohou využívat anglicky psané prameny.
Vraťme se však k samotné problematice citování. Je tedy vhodné dokument dvojí formy citovat jako klasický tištěný dokument, nebo jako zdroj dostupný elektronickou cestou?
Autoři příruček, které se touto otázkou podrobněji zabývají, radí přihlédnout k tomu, zda jde o dokument přístupný elektronickou cestou bez omezení, nebo pouze komerčně, na základě licence. Dá se logicky předpokládat, že čtenář bakalářské práce nebude chtít ověřovat použitou citaci složitou, komplikovanou cestou. Je-li tedy dokument přístupný pouze skrze placený přístup, je lepší citovat pouze klasický tištěný záznam, samozřejmě za podmínky uvedení základních povinných údajů.
Jiná situace ovšem nastává, když je použitý zdroj přístupný bez omezení. Potom je zpravidla elektronická forma dosažitelnější než klasická, je tedy vhodné upozornit na dostupnost touto cestou. Do bibliografického záznamu publikace v závěru bakalářské práce se potom uvádí obvyklé „Dostupné také z WWW“, opět samozřejmě s dodržením všech předepsaných náležitostí.

Komentáře: 2 »

  1. [...] a i zbytečná – lze se jí vyvarovat důsledným dodržováním formálních pravidel. Vzor bakalářské práce rovněž pomáhá studentovi při psaní svým návodným stylem a umožňuje dobrou kontrolu toho, [...]

  2. [...] skládá z několika dílčích problémů, které jsou řešeny postupně. Případně autor bakalářky nejprve shromáždí všechny potřebné informace a ty pak aplikuje na jednotlivé problémy. Na [...]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>