Bakalářská práce a citovaní

K sepsání bakalářské práce je zapotřebí získat celou řadu vhodných materiálů, které je také nutné vhodným způsobem ocitovat. Uvedení myšlenek bez doplnění jejich zdroje je považováno za  plagiátorství. Vzhledem k tomu, že bakalářské práce obvykle mívají svoji teoretickou a praktickou část, je třeba upozornit, že za plagiátorství se považuje i přebírání a publikování cizího výzkumu bez uvedení zdroje. Není tedy možné sestavit vlastní teoretickou část práce za uvedení citací všech autorů, potom však pokračovat zveřejněním výzkumu, který zorganizoval a uskutečnil někdo jiný. Jednak jde o porušení etického principu, jednak tím také mohou být porušena práva necitovaného autora.
Žádný z autorů bakalářské práce, který nechce být nařčen z neschopnosti pracovat s odborným textem a interpretovat ho, stejně jako z nedostatečné znalosti problematiky, kterou ve svém díle bude podrobněji rozpracovávat, nemluvě už o obvinění z laxního přístupu k plnění povinností studenta závěrečného ročníku bakalářského studijního programu, by neměl problematiku plagiátorství podceňovat. Existuje několik základních doporučení, kterak se problémům s plagiátorstvím vyhnout.
První zásadou je naučit se rozeznávat, které myšlenky je a není třeba ocitovat. Bakalářská práce vyžaduje citaci takových pramenů, které byly během tvorby díla použity k převzetí cizích myšlenek. Nejde zde o to ocitovat každou myšlenku, která není naší původní, ale jenom takové, které se vyskytují pouze v použitých dílech. Nebudeme tedy citovat banality na úrovni poznatků získávaných žáky a studenty základních a středních škol, ale ty myšlenky, které nejsou všeobecně známé, které jsou alespoň do určité míry originální. Jde tedy například o tvrzení, jímž se určitý vědec odlišuje od většiny vědecké obce daného oboru.
Pokud tedy již máme ujasněno, co budeme citovat, je zapotřebí osvojit si určitý způsob citování. Výhodou je, když vedoucí naší bakalářské práce netrvá na užití jednoho konkrétního způsobu citování. Jestliže totiž budeme vybírat ze způsobů uvedených v mezinárodních normách ISO 690 a ISO 690-2, není možné udělat ve výběru metody citování chybu, navíc si vybereme takovou metodu, která se nám bude zamlouvat.
V čem však už udělat spoustu chyb možné je, to je samotné citování během psaní bakalářské práce. Na první pohled snadné citování se totiž může pro někoho postupně proměnit v noční můru. Jinak se citují knihy, jinak časopisy, jinak elektronická média. Některé prameny mají jednoho autora, jiné několik – mám je uvést všechny, i když jich je třeba přes deset? Na všechny podobné otázky zná norma odpověď, je třeba ji jen na správném místě nalézt.

1 komentář »

  1. [...] do textu více tabulek, měly by být číslovány. Dalším vloženým objektem ve vzoru bakalářské práce je obrázek, čímž myslíme nejen „skutečný“ obrázek, ale i graf či schéma. Obrázek či [...]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>